Molntjänst eller lokalt utkallningssystem

Vi erbjuder RapidReach Emergency Notification både som en molntjänst (SaaS) och som lokalt installerat system. Vi låter dig bestämma vilket alternativ du vill använda. Båda alternativen har samma funktioner och gränssnitt, men sina egna fördelar. Du hittar en jämförelse nedan.

Mass notification system

Varför välja en molntjänst?

Molntjänster väljs typiskt av kunder som inte vill underhålla ett eget lokalt system. Även om möjligheten att driva system i virtuella miljöer har förenklat driften, så kräver lokala system fortfarande insatser i form av installationer och underhåll. Genom att låta en extern leverantör driva systemet sparar du in på kostnader för utrustning, licenser och personal.

Mass notification system
Mass notification system

Varför välja ett lokalt installerat system?

Genom att ha systemet installerat lokalt får du full kontroll över data, resurser, prioriteringar och säkerhet. Ett lokalt system är dock en dyrare lösning än vår molntjänst.
Ett lokalt installerat RapidReach-system förenklar integration mot redan befintliga system. Interna system för t ex personlarm, personsökning eller högtalarsystem kan enkelt kopplas till RapidReach. Vi hjälper dig att sätta ihop en kommunikationslösning som maximerar kapaciteten och nyttan av er redan befintliga teknik.

Mass notification system

Det är numera inte så svårt att implementera ett lokalt system. Vår systemlösning för lokal installation, RapidReach ENS WEB Enterprise, kan enkelt skräddarsys för att uppfylla dina exakta krav. Ditt RapidReach ENS WEB Enterprise-system kan också när som helst utökas med fler funktioner, andra typer av kommunikationskanaler, eller gränssnitt som möjliggör integration med andra system. Läs mer här.