Säkert

På dagens globala IT-marknad kan mjukvaruutveckling bedrivas var som helst ifrån – tyvärr gäller det också utveckling av skadlig programvara. Utländska regeringar vill samla in data och kräver åtkomst – hur vet du att ditt personaldata är säkrat?

Lösenordsstölder

Inloggningar bestående av mailadress och lösenord gör dig extremt utsatt för lösenordsattacker. Hackerattacker mot leverantörer av molntjänster blir också alltmer vanligt. Stöld av känslig data är allvarligt nog, men hackerattacker skapar dessutom förödande kaos.  RapidReach tillämpar flertalet säkerhetsstrategier för att garantera att du inte blir hackad och för att säkra ditt data.

Säker inloggning

För att skydda ditt data kräver RapidReach inmatning av inloggningsuppgifter på två nivåer.  Vi har även stöd för tvåfaktorsautentisering och IP-detektering för att skydda din inloggning och ditt data ytterligare.

Heartbleed, Bash och Poodle

Hört talas om Heartbleed, Bash och Poodle? De är kända, allvarliga säkerhetsluckor som lämnat många system sårbara för attacker och datastöld. Säkerhetsbrister av den här typen är aldrig något hot mot RapidReach. Vårt serverteam övervakar systemen noggrant, och våra servrar underhålls kontinuerligt för att hålla högsta säkerhetsklass. Inte alla leverantörer är lika vaksamma eller proaktiva som vi är. Du kan tryggt överlämna säkerhetsansvaret åt oss.

SaaS är inte det enda alternativet

Vill du själv ansvara för säkerheten och datahanteringen? RapidReach erbjuds som en lokal installation (on-premise), eller som en hybridlösning (SaaS/on-premise) där du kan behålla ditt data inom din egen domän och ändå nyttja vår beprövade och etablerade kommunikationsinfrastruktur.

Mjukvaruutveckling

Statligt sponsrad hacking verkar vara en lönsam affärsidé. Trots rapporter om att Kina, Indien och Ryssland är de värsta syndarna, insisterar vissa leverantörer på att fortsätta använda utvecklingsresurser i dessa länder, väl medvetna om den ökade risken för sårbarhet. Vi tillhör inte den skaran – RapidReach är utvecklat internt, i en säker miljö, av vår egen personal. Vi använder inte externa utvecklingsresurser.