Tillämpningsområden

RapidReach används som en nyckelkomponent inom flera olika områden så som katastrofberedskap, kontinuitetsplanering, verksamhetsstyrning, krisledning och första hjälpen. I många fall används RapidReach för att ersätta utdaterade personsökarsystem och sparar både tid och pengar.

Katastrofhantering

RapidReach är ett automatiserat larmsystem för att effektivt kontakta personer på beredskapslistor. RapidReach hjälper dig att minimera konsekvenserna av en incident – RapidReach räddar liv och tillgångar, och sparar tid och pengar.

För att läsa mer om hur RapidReach används vid katastrofhantering, klicka här.

Kontinuitetsplanering

RapidReach hjälper dig att informera och mobilisera personal när du måste aktivera er kontinuitetsplan. När krisen är över kan RapidReach informera och kalla tillbaka personalen gruppvis, så att normal verksamhet snabbt och effektivt kan återupptas igen.

När du aktiverar din kontinuitetsplan behöver du kanske nå olika grupper med olika meddelanden. RapidReach tar hand om detta åt dig på ett enkelt och smidigt sätt.

Läs mer om hur RapidReach används inom kontinuitetsplanering.

Ersätt personsökarsystem

Av tradition har personsökarsystem använts för att larma beredskapspersonal. För den som är i beredskap betyder det att man måste bära både en personsökare och en telefon. Med RapidReach SmartPhone Alert så behöver man enbart en mobiltelefon. Larm levereras med ljudsignal och visas direkt på telefonens skärm. Mottagaren kan enkelt kvittera meddelandet direkt på skärmen.

Läs mer om hur RapidReach kan ersätta personsökare.

Första hjälpen

RapidReach automatiserar och effektiviserar kommunikationen vid första hjälpen-insatser, och förenklar mobiliseringen av ditt Första-hjälpen-team.

Med Notification Panel kan du snabbt och enkelt starta larm till första-hjälpen-teamet direkt via en pekskärm. Teamet i sin tur kan ta emot och kvittera larmet direkt på sina telefoner. Kvittenserna kan övervakas i realtid på Notification Panels pekskärm.

Vår RapidReach-lösning för Första hjälpen-insatser erbjuder snabb och säker tvåvägskommunikation, med detaljerad loggning av alla utskick och kvittenser. All information finns samlad i RapidReach för komplett spårbarhet, uppföljning och efteranalys.

Läsa mer om hur RapidReach används vid första hjälpen och inom blåljusverksamhet.